ALTER/GANG

Altergang, Vor Frue Kirke, København, 2013