UDGIVELSER

Til, Gyldendal, 2023
Den nye hjørnestue, 2022
Intet er nok, Escho, 2020
Forsøg på at aflytte et sted i Paris, Herman & Frudit, 2020
Journal 2019, Gyldendal 2019
Fra i dag – Samlede digte 1992-2017, Gyldendal 2017
Ukend dig selv, Hormuz Mentor Press 2017
Døden er en del af mit navn, Gyldendal 2016
Suture, Broken Dimanche 2015
Fordele og ulemper ved at udvikle vinger, Gyldendal 2013
Processen og det halve kongerige, Gyldendal 2010
Må sort dreng dø ren, Arena 2009
Et skridt i den rigtige retning, Borgen 2005
Indstillet til Nordisk Råds Litteratur Pris 2007
At holde havet tilbage med en kost, Borgen 2004
Fedtdigte, Gammel Mønt, 2004
Vinci, senere, digte, Borgens Forlag, 2002
Indstillet til Nordisk Råds Litteratur Pris 2003
Tingenes orden, roman, Borgens Forlag, 2000
Bier dør sovende, digte, Borgens Forlag, 1998
Hypoteser for to stemmer (m. Tomas Thøfner), Øverste Kirurgiske 1998, Borgens Forlag, 2002
Ubestemmelsessteder, Brøndums Forlag, 1996
Ild og tal, digte, Borgens Forlag, 1994
Sahara i mine hænder, digte, Borgens Forlag, 1992

UDGIVELSER I UDLANDET:
Genernas drömda rot, Ramus, Malmø 2015
Gli alberi hanno ragione, Del Vecchio, Bracciano 2013
Pharmacie du Mot, Joca seria, Nante 2014
Un paso en la dirección correcta, Madrid, Mexico 2014
Gli alberi hanno ragione, Del Vecchio, Bracciano 2013
Ett steg i den riktige retning, Ramus, Malmø 2012
Ordapoteket, h/o/f, Oslo 2012
Wordphramacy, Broken Dimanche/BookThug, Berlin/Toronto 2011
Wortapotheke, Litteraturverlag roland hoffmann, München 2011
Tingenes orden, Arab Scientific Publishers, Beirut, 2010
Sahara i mine hænder, Arab Scientific Publishers, Beirut, 2010
Ritratto con Orfeo e Euridice, Edizioni Kolibris, Bologna 2010
Ein schritt in die richtige richtung, Litteraturverlag roland hoffmann, München 2010
Bienen sterben im Schlaf, Litteraturverlag roland hoffmann, München 2008
A Vinci dopo, Heimat, Napoli 2007
Vinci, later, BookThug, Toronto 2005
Sahara dans mes mains, Esprit ouvert, Paris 2005
Conto alla rovescia, Milano, 2000

UDSTILLINGER OG UDSMYKNINGER:
Den nye hjørnestue, permanent installation, Bakkkehuset 2022
Bla bla bleu, Galleri Maria Lund, Paris, 2021 (m. Peter Martensen)
Drømmegavlen, KØS, 2020, solo
Sproghospitalet, Sorø Kunstmuseum, 2019, solo
New Faces, Sharing Dreams, Leeuwarden, Holland 2018, kommision
Cool, Calm and Collected, Aros 2017, gruppeudstilling
The Wall of Dreams, Southbank Center, 2017, kommision
I say “store“ or “flower”, The Catalyst Experiment, Artspace KH7, gruppeudstilling
Ukend dig selv, Brandts13, 2017, solo
Sugar Theater, Panum Instituttet, 2017
The sound of my room, Galleri Tom Christoffersen 2016
Friends with books, Hamburger Bahnhoff Berlin, 2015
Drømmegavlen, Gadekærvej, Valby
– Modtager af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse diplom, 2015
Suture, BDP, Berlin, 2015
When words collide 2, Galleri Tom Christoffersen 2015
Pharmacie du Mot, Gallerie EOF, Paris 2014
Bestiarium, Læsø Kunsthal, 2014
Wordphramacy, Hardy Tree gallery, London, 2014
Borges Bestiarium, Fotografisk Center, 2013
Ord, rod, Orden, Rytterskolen, 2013
When words collide, Galleri Tom Christoffersen 2013
ALTER/GANG, Vor Frue kirke, 2013
LOVE, Skovgaard museum, Viborg, 2012
Tråde, sammenhænge og forbindelseslinjer i Morten Søndergaards forfatterskab,Åby Bibliotek, 2012
Bakkehusalfabetet, at Bakkehusmuseet, Frederiksberg, 2012
Sahara under mine fødder, Galleri Tom Christoffersen 2011
LOVE – en udstilling om kærlighed til sprogets og dets love og regler, Nikolaj Udstillingshal, 2010
Ordkomfur, Museet for samtidskunst, 2010
Verdensnødbremse, Esbjerg Kunstmuseum, 2007
Et skridt i den rigtige retning, Gammel Holtegaard, 2006
Stenpiano, marmorsten og lydværk, Charlottenborg, København 2005
Stenvaskeriet, marmorsten og lydværk, Museet for samtidskunst, Roskilde 2004

OVERSÆTTELSER:
Hafez – fra vinhus til paradis, Bangsbohave 2022
Gilgamesh (m. Sophus Helle), Gyldendal 2019
Cesare Pavese: Døden kommer og den vil have dine øjne, 2008
Jorge Luis Borges: Borges og jeg, 2003
Jorge Luis Borges: Nederdrægtighedens Verdenshistorie, 2000
Jorge Luis Borges: Borgen af sand, Gyldendal, 1998

PLADEUDGIVELSER:
Speos, m. Thomsen/Schweppenhaüser, sten, 2019
The sound of my room, Hormuz Mentor Records 2016
Hjertets abe sparker sig fri, CD, Geiger Records, 2007
AudioPoesi! – Superpositionsprincippet (30 min), CD, Geiger Records, 2006
Turbo remix, Exlibris Records – bidrag, CD, 2001
Kompas – sammen med Tommy Gee, CD, Borgens Forlag, 2000
Lydmuren – en antologi, CD, Danmarks Radio, 1998
Random Rooms – LP, sammen med Niels Lyngsø, Olufsens Records, 1992

DRAMATISKE VÆRKER:
Gilgamesh, Hotel Pro Forma, 2019
Tekst til forestilling Kosmos+, Hotel Pro Forma, 2014
Liberetto til operaen Babel, Athelas 2014,
Tekst til forestilling Ellen, Hotel Pro Forma, 2010
Liberetto til operaen Orfeus remix, musik Bo Lundby Jæger, den fynske opera 2007
Tekst til multimedieforestillingen Site Seeing Zoom, Hotel Pro Forma, 2000

REDAKTION (udvalgte):
Af sted, 2009
Tidsskriftet Hvedekorn (2002-2008)
Øverste Kirurgiske (1997-1999)
Brøndums Encyklopædi 1994


Rundt om Morten Søndergaard
Morten Søndergaard (født 1964) er en prisvindende digter og kunstner. Søndergaard er uddannet fra den danske forfatterskole, og har siden debuten Sahara i mine hænder i 1992 udgivet en lang række digtsamlinger, oversat flere værker af Jorge Luis Borges til dansk, været redaktør på det litterære tidsskrift ‘Hvedekorn’, og har været med til at grundlægge den eksperimenterende digtersammenslutning ‘Øverste Kirugiske’. Derudover har Søndergaards utrættelige udforskninger af kollisionerne mellem betydning og materialitet resulteret i en række omfattende ekstra-sproglige arbejder, der spænder over lydkunst, ready-made, artists book, asemisk skrivepraksis og performance. Søndergaards kunstneriske virke udfolder sig omkring udforskninger og udfordringer af, hvad poesi kan og er. Hans arbejder befinder sig i skæringspunkterne mellem tegnene og tingene, og undersøger på utrættelig vis de forskellige alliancer og brud mellem verden og sprog, der konstituerer vores altid semiotisk medierede liv. Det alsidige oeuvre kan måske bedst beskrives som én lang, flakkende vandring i sproget og alle dets afkroge, udgangspunkter, og udsigtssteder. På organisk vis udvider værkerne sig ofte til  andre genrer og medier. Digtssamlingen Et skridt i den rigtige retning fra 2005 forgrener sig i flere udstillinger og udgivelser, der tematiserer den kropslige erfaring at navigere med og i sprog. Udstillingen Sahara under mine fødder fra 2011 hvis titel sender en hilsen til Søndergaards debut – fremviste tryk af de raderplader, som Søndergaard havde sat fast under sine støvler før han begav sig på ørkenvandring. Resultatet er ulæselige, men alligevel betydende (ind)skrifter skabt i samarbejde med landskab, trykplade og vandrende krop. Også den genreløse bog Processen og det halve kongerige (2010) tager vandrings-motivet med associative og jeg-løsnende glidninger i sprog, et komplekst fletværk af forskydninger og udvekslinger mellem kroppen og poesien i bevægelse. Som digter udviser Søndergaard interessere i at udforske ikke kun sætningens muligheder, men selve potentialet til sprog: de endnu tavse eller ubetydende tærskeltilstande inden mening udskiller sig og adskiller sig fra det stof, der tales om. Hans lyd-performances dvæler ofte ved det, der kommer før det sagte: en lille tøven og prøvende smæk med tungen før munden åbner sig for at forme ord. Værkerne vidner om en indgående interesse i forholdet mellem sprog og krop – to størrelser, der hos Søndergaard aldrig får lov til at udgøre hinandens modsætninger. Her er det organiske felt også altid et betydende felt, og midt i det står den lige del levende, talende og italesatte krop. Her er sproget et materiale, som hele tiden løber løbsk og sætter utilsigtede – og nogle gange helt utydelige – betydninger i verden. Den tekstløse bog Suture (2015) består af en lang, kurvet afskrift af kronsøm fra hundrede kranier fundet i Paris katakomber. Ordet ‘suture’ refererer netop til den sælsomt ornamentale linje, der binder kraniedelene sammen. Suture er også betegnelsen for en kirugiske syning, og i geologien henviser suture til en kollision mellem to tektoniske plader. Med Suture insisterer Søndergaard på at læse kraniesømmene som indgraverede tegn, hieroglyffer på et (endnu) ukendt kroppens eget sprog. Værket bærer i sig en stille, men indgående forhåbning om en heling af brud: en fusion af tegn og organisk materialitet, hvor midlertidig og skrøbelig en sådan forsoning end måtte være. Interessen for tværsnittene mellem krop og sprog kommer til udtryk i flere værker, der indarbejder det medicinske i det poetiske og vice versa. Må Sort Dreng Dø Ren (2009) er et poetisk eksperiment med udgangspunkt i en analyse af Søndergaards egen DNA-profil. Værket både radikaliserer, dramatiserer og parodierer idéen om, at poesi skrives med digterens hjerteblod – en pointe, der understøttes af den sælsomme titel, der er et anagram over forfatterens eget navn. Værket iscenesætter en vekselvirkning mellem en ulæselig ‘tegnsalat’ og meningsfulde digtestrofer. Digterens genetiske fingeraftryk er oversat til tegnene for DNA-baserne adenin (a), guanin (g), cytosin (c) og tymin (t), og disse bogstavskombinationer udgør i værket et slags tærskelsprog, der medierer mellem det non-sensiske og det meningsfulde, og som truer med at mutere og opløse de betydninger, der sættes i spil. Må Sort Dreng Dø Ren sender hilsner til biosemiotikken ved at insistere på en kontinuitet mellem den organiske krop og det semantiske felt, og gør opmærksom på det subversive potentiale i de organiske para-tekster, der giver sig til kende i vores kroppes gådefulde indre. Forholdet mellem sprog og krop, poesi og medicin tages ligeledes til grundig overvejelse i det konkret-poetiske værk Ordapotek fra 2010, der giver poet-apotekeren mulighed for at ordinere ord mod forskellige skavanker.  Ordapotek består at ti forskellige medicinæsker, der hver især repræsenterer en af de ti ordklasser. Hver æske indeholder en indlægsseddel, der rådgiver omkring effekten af den givne ordklass, og som understreger sprogets helbredende kvaliteter, uden at tabe dets potentielle bivirkninger af syne. Symptomatisk for Søndergaards praksis iscenesætter Ordapoteket et både intimt og intrikat forhold mellem krop og sprog, der hastigt knopskyder og forgrener sig videre ud i verden: ‘Plant et verbum. Spis dets frugt!’  

Morten Søndergaards værker er oversat til en lang række sprog, han har udstillet rundt omkring i Europa, og har modtager flere litterære priser, senest Statens Kunstråds livslange ydelse. Morten Søndergaard bor og arbejder mellem Paris og Pietrasanta.

Ida Bencke 2015