DEN NYE HJØRNESTUE

Den nye hjørnestue
Forlag/år: 2022, Bakkehuset
Omslag- og indholdsdesign: Jess Andersen

Denne bog hører til et rum, og rummet hører til bogen. Det er en bog, skrevet til Bakkehusets nye hjørnestue, et rum til samtale. I Bakkehuset er der tradition for at mødes og tale sammen. Bogen er tænkt, ligesom alt andet i rummet, som et sted at begynde. En samtale kan løbe i mange retninger. Det hører til samtalens natur. Den nye hjørnestue står klar til dig. Det er et frit rum, et rum uden forpligtelser. Teksterne i bogen afsøger ord. Brug dem. Det er op til dig, hvor samtalen fører hen. (forord i bogen af Morten Søndergaard)