KOMPAS

Kompas – sammen med Tommy Gee
CD, Borgens Forlag, 2000

Albummet er en lydlig udgave af digtet Kompas som står i digtsamlingen Bier dør sovende.

Til albummet og digtet Kompas knytter sig en interaktiv virtuel udstilling udformet af Christian Yde Frostholm og Christian Leifelt. Hjemmesiden som huses af Afsnitp.dk giver mulighed for at bevæge sig ud i landskabet med Kompas-digtet i hånden. Her kan man læse teksten sat op som et kort og finde små oplevelser og ting og sager som alle knytter sig til digtet. Træd ind i landskabet og fordyb dig og gå vild >…

Udstillingen er en undersøgelse af, hvordan et digt bliver til, og i hvilke retninger digtet også kunne have bevæget sig, hvis digteren havde truffet andre valg. Her er flaskepostbeskeder, bibliografiske oplysninger, en læsning af Kompas ved Frank Sebastian Hansen samt en digtsuite på 28 digte – en for hvert af det oprindelige digts afsnit. Disse 28 digte blev siden trykt i digtsamlingen Vinci, senere under navnet Landskaber. Teksterne er lagt ind over det landskab, som digtet Kompas udgør – som en slags længde- og breddegrader, der orienterer den oprindelige tekst i nye retninger. Det er musens bevægelse, de valgte klik, der bestemmer, hvordan man bevæger sig rundt i værket. De mange lag af tekster i alle retninger – nogle animerede – skaber en uoverskuelighed, som man som læser må give sig hen til. Det er umuligt at danne sig overblik, man må synke ned i det levende tekstlandskab og nyde vildfarelsens sanselighed.

Læs mere om udstilling her >…