SAHARA I MINE HÆNDER

Sahara i mine hænder
Forlag / år: Borgen Forlag 1992
Omslag: Anne Marie Ploug